Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Flexilev

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sensidose

Dispergerbara tabletter för dosdispenser 5 mg/1,25 mg
(vit, sfärisk med en diameter på ca 3 mm)

Medel vid parkinsonism, dopaminerga medel

ATC-kod: N04BA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sensidose omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för karbidopa (vattenfri) är framtagen av företaget MSD för Sinemet®, Sinemet® Depot, Sinemet® Depot Mite

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av karbidopa kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att karbidopa är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Karbidopa har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.059 μg/L


Where:

A = 394 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies


Water Flea (Daphnia magna) (OECD 202) Ref II:

EC50 (48 hr) = 35.3 mg/L


Because only one of the three required acute toxicity studies are available, a PNEC for carbidopa could not be calculated.


Justification of chosen environmental risk phrase:

Based on limited data, the phrase chosen for carbidopa is “Risk of environmental impact of carbidopa cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available”.


Degradation studies

No degradation data are available for carbidopa.


Justification of chosen degradation phrase:

No data are available, therefore the phrase chosen for carbidopa is “The potential for persistence of carbidopa cannot be excluded, due to lack of data”.


Bioaccumulation

Log Kow = - 0.13 (Predicted data value generated from EPISuite, KOWWIN v1.67) (Ref III)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation


References


  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.
    http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. ICI Brixham Laboratory, 1989. "CARBIDOPA: Determination of the acute toxicity to Daphnia magna," Study No. Q1022/A, Brixham, England, September 1989.


  3. Chemspider, 2017. Accessed website http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.31640.html on 19 January 2017.