FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

UDENYCA

ERA Consulting GmbH

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 6 mg
Avregistreringsdatum: 2021-02-04 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L03AA13
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.