FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cinacalcet Gen.Orph

Gen.Orph

Filmdragerad tablett 90 mg
(Tillhandahålls ej) (Ljusgrön, oval filmdragerad tablett, märkt "90" på ena sidan. 6,5 – 6,7 mm bred och 9,9 – 10,2 mm lång.)

Medel som reglerar kalciumomsättningen, anti-paratyreoideamedel

Aktiv substans:
ATC-kod: H05BX01
Läkemedel från Gen.Orph omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.