FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cinacalcet Gen.Orph

Gen.Orph

Filmdragerad tablett 60 mg
(Tillhandahålls ej) (Ljusgrön, oval filmdragerad tablett, märkt "60" på ena sidan. 5,5 – 5,7 mm bred och 8,7 – 8,9 mm lång.)

Medel som reglerar kalciumomsättningen, anti-paratyreoideamedel

Aktiv substans:
ATC-kod: H05BX01
Läkemedel från Gen.Orph omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.