Endometriosföreningen, Sverige

Endometriosföreningen, Sverige

Kontaktinformation

c/o Föreningshuset Sedab AB, Virkesvägen 26

120 30   Stockholm
E-post: info@endometriosforeningen.com

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Även medlemsförbund i Funktionsrätt Västra Götaland

Läs mer på www.endometriosforeningen.com


Endometriosföreningen, Sverige bildades 1989 och är en ideell patient- och handikappförening med säte i Stockholm med lokalföreningar i Stockholm, Västra Götaland och Skåne samt lokala kontaktpersoner spridda över Sverige.


Endometriosföreningens arbetar med att:

  • Stötta endometriosdrabbade och deras anhöriga.

  • Öka kunskapen inom vården och samhället. Huvudmän inom primärvård, ungdomsmottagningar och skolläkare behöver säkerställa rutiner för tidig misstanke om endometrios och uppföljning av detta. Endometrios ska ingå i utbildningen av all vårdpersonal.

  • Öka kvalitet och jämlik vård. De nationella riktlinjerna för endometrios ska implementeras i hela landet och det vårdprogram för endometrios framtaget av SFOG ska följas i hela landet.Patienter i behov av högspecialiserad kirurgi ska remitteras till ett av Socialstyrelsen godkänt centrum.

  • Endometriosdrabbade ska få ett rättvist ekonomiskt stöd tex för läkemedel, deltidssjukskrivning eller vid studier på deltid/halvfart.

  • Endometriosforskning får ökade resurser.


Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar ca 10% av kvinnor i fertil ålder, uppskattningsvis 200 000 endometriosdrabbade i Sverige.
Publiceringsdatum: 2020-04-21