Intresseföreningen bipolär sjukdom, IBIS

Intresseföreningen bipolär sjukdom, IBIS

Kontaktinformation

Olof Palmes plats 1

413 04  Göteborg
Telefon: 031-774 12 00
E-post: info@ibisgbg.se

Länkinformation

Läs mer på www.bipolarsjuk.se


IBIS är en intresseförening som sprider kunskap om bipolär sjukdom för barn, ungdomar och vuxna. IBIS är i första hand en patient, anhörig- och närståendeförening, men vi välkomnar också läkare, annan vårdpersonal och övriga intresserade som vill fördjupa sina kunskaper om bipolär sjukdom och byta erfarenheter med oss. Bipolär sjukdom kan drabba alla och yttrar sig oftast i att man får svängningar mellan hög aktivitetsperiod (mani) till låg passivitetsperiod (depression).

Att drabbas av bipolär sjukdom är svårt men även att vara nära den som är sjuk kan vara besvärligt. Vi vet att man med rätt behandling och framförallt med kunskap om sjukdomen kan leva ett gott liv. Vår hemsida är den mest omfattande och kunskapsinriktade kring bipolär sjukdom. Med vår Facebooksida försöker vi samla allt som skrivs om bipolär sjukdom. Vi har även telefonrådgivning kring frågor gällande bipolär sjukdom.

Vi är den enskilt största föreningen som både lokalt, regionalt och på riksnivå företräder personer med bipolär sjukdom. Vi ingår i styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret BipoläR, vi ingår i inflytanderåd i olika kommuner i Västra Götaland-regionen och medverkar i olika inflytandefrågor inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.Publiceringsdatum: 2016-06-14