Tandvårdsskadeförbundet

Tandvårdsskadeförbundet

Kontaktinformation

Bellmansgatan 30

118 47 Stockholm  Telefon: 08-428 92 42
E-post: info@tf.nu

Länkinformation

Läs mer på http://www.tf.nu


Tandvårdsskadeförbundet är en patient- och funktionshinderorganisation som ger stöd och vägledning till medlemmar behöver råd och hjälpt när det gäller tänder och tandvård. Förbundet arbetar för att ge medlemmar som skadats i tandvården rätt till medicinsk vår och bra rehabilitering med ekonomiskt stöd av samhället.


Långsiktigt är målet att skapa en bättre och mer hälsosam tandvård med produktkontroll, biverkningsregister och biologiskt säkra material. Förbundet vill också förbättra tandvårdskonsumenternas rättigheter och inlemma tandvården i hälso- och sjukvårdens försäkringssystem.


Distrikt och föreningar finns över hela landet och driver social verksamhet samt anordnar möten och föreläsningar för att öka kunskaperna både bland medlemmarna och allmänheten. Rådgivning och stöd ges också lokalt och distrikten arbetar också med intressepolitisk verksamhet gentemot regionerna.Publiceringsdatum: 2019-11-21