Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention

Kontaktinformation

Tjurhornsgränd 6

121 63  Johanneshov
Telefon: 08-120 488 00
E-post: kansliet@attention.se

Länkinformation

Läs mer på https://attention.se/


Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.


Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom - OCD. Även relaterade tillstånd som till exempel dyslexi och språkstörningar kan ses som neuropsykiatriska. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.Publiceringsdatum: 2019-11-22