Iktyosföreningen

Iktyosföreningen

Kontaktinformation

Landsvägen 50a

Box 1386
172 27  Sundbyberg
Telefon: 08-546 404 51

Länkinformation

Läs mer på www.iktyos.se


Iktyosföreningen är en rikstäckande funktionsrättsorganisation för barn, ungdomar och vuxna som har någon variant av hudsjukdomen iktyos och andra närliggande hudsjukdomar, deras anhöriga och övriga som stöder föreningens syften. Föreningen är även till för dem som har syndrom där iktyos ingår, t ex Sjögren-Larssons syndrom och Nethertons syndrom.


Iktyosföreningen arbetar för bättre vård och behandling för iktyosdrabbade, verkar för upplysning om iktyos inom bl a vården, skolan och barnomsorgen samt verkar för den medicinska forskningen. Föreningen och dess 12 regioner bedriver också verksamhet för och ger råd och stöd till sina medlemmar.Publiceringsdatum: 2019-11-21