ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Kontaktinformation

Hamngatan 15B

Box 1386
172 66  Sundbyberg
Telefon: 08-546 405 20
E-post: info@ilco.nu

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.ilco.nu


ILCO är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i urinvägar och/eller tarmsystem oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar.Förutom cancer är inflammatoriska tarmsjukdomar och missbildningar i urinvägar och tarmsystem diagnosgrupper inom ILCO.

ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer. Förbundet har ca 5 000 medlemmar organiserade i 21 länsföreningar och några lokalföreningar. En av ILCOs viktigaste uppgifter är att uppmärksamma samhället på våra målgruppers speciella behov samt företräda deras intressen.


ILCO erbjuder råd och stöd utifrån erfarenhetsbaserade kunskaper och kompetens. ILCO ger även ut informationsskrifter och medlemstidningen ILCO-magasinet.


ILCOs Unga Vuxna är en del av förbundet, deras verksamhet riktar sig till de som är mellan 18 och 35 år.


ILCOPubliceringsdatum: 2019-12-03