STROKE-Riksförbundet

STROKE-Riksförbundet

Kontaktinformation

Måsholmstorget 3

127 48  Skärholmen
Telefon: 08-721 88 20
E-post: info@strokeforbundet.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.strokeforbundet.se


STROKE-Riksförbundet är en handikapporganisation som vänder sig till den som har fått stroke, närstående och övriga intresserade. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, hjärnblödning och TIA (tillfällig syrebrist). Vi arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Dessutom arbetar förbundet med påverkansarbete för att vården, rehabiliteringen och stödet till dem som fått stroke och deras närstående ska förbättras. Vi har drygt 80 strokeföreningar spridda över hela landet. Föreningarna anordnar olika aktiviteter för våra medlemmar och erbjuder stöd och gemenskap. Bli medlem Du också - Du behövs.Publiceringsdatum: 2019-11-25