Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet

Kontaktinformation

Rosenlundsgatan 52, plan 2

Box 17069
104 62  Stockholm
Telefon: 08-506 28 200
Telefax: 08-506 28 249
E-post: info@astmaoallergiforbundet.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.astmaoallergiforbundet.se


Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation för människor med astma, allergi eller annan överkänslighet. Vi har föreningar över hela landet som arbetar för att sprida information och kunskap om hur det är att leva med dessa sjukdomar. Vi arbetar för att få en miljö där alla kan vistas utan att bli sjuka. Vår vision - Ett samhälle anpassat till människor med allergi och annan överkänslighet.Publiceringsdatum: 2017-02-08