Psoriasisförbundet

Psoriasisförbundet

Kontaktinformation

Bellmansgatan 30, 1tr

118 47  Stockholm
Telefon: 08-600 36 36
E-post: info@pso.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.psoriasisforbundet.se


Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som kan drabba både hud och leder. Mellan 250 000 och 300 000 personer i Sverige har någon form av psoriasis, vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis. Målsättningen är att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv.


Psoriasisförbundet bevakar medlemmarnas intressen i viktiga samhällsfrågor och bedriver påverkansarbete där god och jämlik psoriasisvård står i fokus. Genom olika informations- och utbildningsinsatser vill man öka kunskapen om sjukdomen hos medlemmar och allmänhet. Medlemmarna erbjuds råd och stöd i vardagen samt mötesplatser för erfarenhetsutbyte. Psoriasisförbundet har 21 region/länsavdelningar samt drygt 70 lokalavdelningar spridda över hela landet. Psoriasisförbundets egen forskningsfond, Psoriasisfonden, är den största bidragsgivaren till forskning kring psoriasis/psoriasisartrit i Sverige.

Publiceringsdatum: 2017-11-07