Riksförbundet Rörelsehindrade Barn o Ungdomar

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU

Kontaktinformation

S:t Eriksgatan 44, 3tr

Box 8026
104 20  Stockholm
Telefon: 08-677 73 00
Telefax: 08-677 73 09
E-post: info@rbu.se

Länkinformation

Läs mer på www.rbu.se


Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) är en organisation som främst inriktar sig på barn- och familjefrågor. Förbundets medlemmar är barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer. RBU arbetar enligt visionen om ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.


Förbundet företräder främst familjer med barn och ungdomar med adhd, cerebral pares (cp), flerfunktionshinder, kortväxthet, medfödd benskörhet (osteogenesis imperfecta, oi), muskelsjukdomar, plexus brachialis, Prader-Willis syndrom, ryggmärgsbråck och hydrocefalus.


RBU är en mötesplats. Här kan föräldrar och barn träffa andra i samma situation. Dela med sig av sina erfarenheter, få råd och stöd. Vi ordnar fritidsaktiviteter, läger och träffar. Samtidigt arbetar RBU aktivt för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med rörelsehinder och deras familjer. Vi uppvaktar politiker, driver kampanjer, ger ut rapporter och informationsmaterial samt arrangerar konferenser.


RBU startade 1955 och har idag ca 12 000 medlemmar i distrikts- och lokalföreningar över hela landet.Publiceringsdatum: 2020-08-19