Stamningsförbundet

Stamningsförbundet

Kontaktinformation

Kampementsgatan 14

115 38 Stockholm  Telefon: 08-720 61 12
E-post: kansliet@stamning.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.stamning.se


Stamningsförbundet är en politiskt och religiöst oberoende, ideell funktionsrättsorganisation, som strävar efter att på olika sätt försöka förbättra situationen för de som stammar - genom att sprida information om stamning, verka för att stammande erbjuds goda lättillgängliga behandlingsmöjligheter och arbeta intressepolitiskt. Stamningsförbundet är en paraplyorganisation som består av ett tiotal lokalföreningar. Förbundet ger ut ett nyhetsblad ungefär en gång i månaden och arrangerar varje år barn- och föräldrahelger samt ungdomsläger där logopeder medverkar. Stamningsförbundet ingår i Funktionsrätt Sverige.
Publiceringsdatum: 2019-11-22