Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet

Kontaktinformation

Bellmansgatan 30

118 47  Stockholm
Telefon: 08-420 030 50
E-post: info@autism.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.autism.se


Autism- och Aspergerförbundet sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser. Vi arbetar för att alla med autism ska mötas med respekt och ha goda levnadsvillkor. Vår vision är ett samhälle där alla kan delta och där personer med autism har bra livskvalitet genom hela livet.


Våra medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, deras närstående samt personer som är professionellt verksamma inom området.


Som medlem i Autism- och Aspergerförbundet bidrar du till vårt gemensamma arbete. Du har också tillgång till alla aktiviteter som din distriktsförening anordnar, till exempel föreläsningar, badbesök, cafékvällar, träffgrupper, läger och mycket mer. Du får även Tidningen Autism som utkommer med 4 nummer per år.
Publiceringsdatum: 2020-08-20