Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige - 44 förbund i samverkan


Funktionsrätt Sverige är en paraplyorganisation för 44 svenska handikappförbund, med sammanlagt cirka en halv miljon medlemmar. Medlemsförbunden är bärare av den mest angelägna kunskapen - den egna erfarenheten.


Grundinställningen är att handikappfrågor ska betraktas som välfärdspolitiska och att de i grunden alltid handlar om mänskliga rättigheter. Alla samhällsområden skall alltid ha en handikappaspekt när de diskuteras.


Funktionsrätt Sveriges mål är ett samhälle för alla, präglat av solidaritet, jämlikhet och delaktighet. Handikappförbunden är också den svenska handikapprörelsens politiska röst mot regering, riksdag, myndigheter, organisationer samt i internationella sammanhang.


Funktionsrätt Sverige

Landsvägen 50A, 4 trappor

08-546 40 400

172 63 Sundbyberg

E-post: info@funktionsratt.se

Tel: 08-546 404 00

Hemsida: https://funktionsratt.se/


Boxadress:

Funktionsrätt Sverige

Box 1386

172 27 Sundbyberg


Det finns också samarbetsorgan för handikappföreningar i alla län och nästan alla kommuner. För mer information kontakta närmaste län, se nedan.


Blekinge län

HSO Blekinge

Strandgatan 8, 372 30 Ronneby

Tel: 0457-211 45

E-post: info@hsoblekinge.se


Dalarnas län

HSO Dalarna

Klöverstigen 10 C, 784 51 Borlänge

Tel: 0243-627 00

E-post: funktionsrattdalarna@hotmail.com


Gotlands län

Funktionsnedsatta i samverkan - Funkisam

Brömsebrovägen 8, 621 39 Visby

Tel : 0706-028 17

E-post: funkisam@hotmail.com


Gävleborgs län

Funktionsrätt Gävleborg

S. Centralgatan 10, 802 50 Gävle

Tel: 073-802 58 17

E-post: kansli@hsogavleborg.se

Hemsida: http://www.funktionsrattgavleborg.se/


Göteborg

HSO Göteborg

Box 12053, 402 41 Göteborg

Tel: 031-365 98 17. Fax 031-14 59 76

E-post: info@gbg.hso.se

Hemsida: www.gbghso.se


Hallands län

Saknar samarbetsorgan

Däremot finns Husknuten som är ett föreningshus för över 20 handikappföreningar i Halland. Här har fler av föreningarna sina kanslier.


Jämtlands län

Handikappsamverkan

Folkets Hus, Krondikesvägen 93, 831 46 Östersund

Tel: 063-18 18 84, Fax: 063-18 18 85

E-post: kansli@hsv-z.se


Jönköpings län

Funktionsrätt Jönköpings län

Barnarpsgatan 19, 553 16 Jönköping

Tel: 036-15 28 70, Fax: 036-15 28 90

E-post: info@hso.jonkopingslan.se

Hemsida: http://f.jonkopingslan.se/


Kalmar län

Funktionsrätt Kalmar län

Nygatan 30, 1tr, 392 34 Kalmar

Tel: 0480-274 40, Fax: 0480-274 64

E-post: sara@funktionsrattkalmarlan.se

Hemsida: https://www.funktionsrattkalmarlan.se/


Kronobergs län

Handikapprörelsens Idé- & Kunskapscentrum

Södra Vallviksvägen 4B, 352 31 Växjö

Tel: 0470-71 10 50, Fax: 0470-478 88

E-post: info@handikappkunskap.se

Hemsida: www.handikappkunskap.se


Norrbottens län

Funktionsrätt Norrbotten

Fabriksgatan 6, 961 31 Boden

Tel: 072-516 42 41

E-post: Susanne@hsobd.se

Hemsida: https://funktionsrattnorrbotten.se/


Skåne, region

HSO Skåne

Östra Varvsgatan 23, 211 73 Malmö

Tel: 040-23 64 40, Fax: 042-24 46 75

E-post: info@hsoskane.se

Hemsida: www.skane.hso.se


Stockholms län

Funktionsrätts Stockholms län

S:t Göransgatan 84, 3tr, 112 38 Stockholm.

Tel: 08-651 25 10, Fax : 08-651 25 15

E-post: info@funktionsrattstockholmslan.se

Hemsida: https://funktionsrattstockholmslan.se/


Södermanlands län

Funktionsrätt Sörmland FRS

Eleonoragatan 18, 633 43 Eskilstuna

Tel: 016-13 87 90, Fax : 016-13 87 91

E-post: kansli@hsod.se

Hemsida: www.hsod.se


Uppsala län

Funktionsrätt Uppsala län

Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala

Tel: 018-56 09 00, Fax: 018-56 09 01

E-post:info@.c.hso.se

Hemsida: https://hsouppsalalan.org/


Värmlands län

Funktionsrätt Värmland

Södra Kyrkogatan 11, 652 24 Karlstad

Tel: 054-18 04 65

E-post: info@funktionsrattvarmland.se

Hemsida: http://www.funktionsrattvarmland.se/


Västerbottens län

Funktionsrätt Västerbotten

Storgatan 76, 903 33 Umeå

Tel: 090-70 66 00, Fax: 090-70 66 16

E-post: info@funktionsrattvasterbotten.se

Hemsida: www.ac.hso.se


Västernorrlands län

Funktionsrätt Västernorrland

Box 196, 871 24 Härnösand

Tel: 0611-187 70, Fax: 0611-187 70

Textel: 0611-51 17 63

E-post: funktionsratt.vasternorrland@gmail.com

Hemsida: http://funktionsrattvasternorrland.se/


Västmanlands län

Funktionsrätt Västmanland

Hörntorpsgatan 4, Ingång 25 Eriksborg, 724 71 Västerås

Tel: 021-35 30 70, Fax: 021-35 30 20

E-post: kansli@funktionsrattvastmanland.se

Hemsida: https://funktionsrattvastmanland.se/


Västra Götalandsregionen

Funktionsrätt Västra Götaland

Viskastrandsgatan 5, 506 30 Borås

Tel: 033-10 64 44, 033-10 70 44

Fax: 033-10 71 44

E-post: kontakt@funktionsrattvg.se

Hemsida: http://funktionsrattvg.se/


Örebro län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan

Mellringevägen 120B, 703 53 Örebro

Tel: 019-673 21 20

E-post: kansli@hso-t.se


Östergötlands län

Funktionsrätt Östergötland

Västra vägen 32, 582 28 Linköping

Tel: 013-12 30 60

E-post: info@funktionsratt-ostergotland.se

Hemsida: http://www.funktionsratt-ostergotland.se/Publiceringsdatum: 2019-11-20