Svenska Celiakiförbundet

Svenska Celiakiförbundet

Kontaktinformation

Blekingegatan 28

118 56  Stockholm
Telefon: 08-730 05 01
E-post: info@celiaki.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mera på www.celiaki.se


Svenska Celiakiförbundet företräder de som drabbats av den autoimmuna och kroniska sjukdomen celiaki och därmed inte tål gluten. Även personer med laktosintolerans företräds av förbundet.

Svenska Celiakiförbundets mål är att våra medlemmar ska ha samma sociala och ekonomiska möjligheter som övriga medborgare. Förbundet samverkar med forskare, sjukvårdspersonal, myndigheter, politiker, företag och andra aktörer som kan påverka livet för våra medlemmarna. Vi stöder celiakiforskning genom Celiakifonden.

celiaki.se finns kostnadsfritt informationsmaterial som kan användas både av vården och privatpersoner.

Publiceringsdatum: 2020-08-12