CARPA Patientförening

CARPA Patientförening

Kontaktinformation

C/o Klin Onkologisk endokrinologi, Avd 100A, Akademiska Sjh

751 85  Uppsala
E-post: info@carpanet.se

Länkinformation

www.carpanet.se


CARPA patientförening vänder sig till patienter med endokrina tumörsjukdomar och deras anhöriga. Syftet är att sprida information om diagnostisering och behandling av endokrina (hormonproducerande) tumörsjukdomar och att följa och stödja den forskning som bedrivs inom detta område i Sverige och internationellt.

CARPA anordnar informationsmöten och konferenser kring temat endokrina tumörsjukdomar i samverkan med läkare och annan vårdpersonal som är specialister inom området.

CARPA förmedlar nyheter, information, intervjuer och artiklar om endokrina tumörsjukdomar på sin hemsida, se ovan.Publiceringsdatum: 2020-08-24