Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

Kontaktinformation

Instrumentvägen 10, 2 tr

126 53  Hägersten
Telefon: 08-120 080 40
E-post: rsmh@rsmh.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.rsmh.se


RSMH är organisationen för dig som brinner för psykisk hälsa.

Vi är en medlemsorganisation med 7000 medlemmar. Våra medlemmar är människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som, tillsammans med sina anhöriga, kämpar för lika rättigheter, bättre vård och möjlighet till återhämtning. Målet är att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva sina liv på samma villkor som alla andra.

Mycket har hänt sedan RSMH bildades år 1967, men fortfarande finns många orättvisor och fördomar kvar. Vi brinner särskilt för att resurserna till unga med psykisk ohälsa, att tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka, att tvångsvården ska minska och vi arbetar mot alla former av diskriminering av personer med psykisk ohälsa.

RSMH arbetar med opinionsbildning, studieverksamhet, granskning av myndigheter, vård och service, och är remissinstans. Vi driver också olika projekt för psykisk hälsa.

RSMH är öppet för alla som vill bli medlem; det spelar ingen roll vilka diagnoser du har. Vi är rikstäckande och har drygt 100 lokalföreningar över hela landet.

Som medlem i RSMH bidrar du till vårt arbete och vår möjlighet att påverka. Du får också tillgång till de aktiviteter som din lokalförening arrangerar. Dessutom kommer vår organisationstidning Revansch direkt hem i din brevlåda fyra gånger om året.

Publiceringsdatum: 2020-08-11