Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet

Kontaktinformation

Hälsingegatan 43

Box 6240
102 34  Stockholm
Telefon: 08-505 805 00
Telefax: 08-505 805 50
E-post: info@reumatiker.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.reumatiker.se


Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med närmare 48 000 medlemmar i nära 200 lokala föreningar runt om i landet. Sedan 1945 har förbundet arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Förbundet bevakar och driver reumatikers speciella frågor hos regering, riksdag och myndigheter. Reumatikerförbundet genomför ett aktivt insamlingsarbete för att kunna stödja forskningsprojekt om rörelseorganens sjukdomar. De senaste fem åren har de delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.


Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundets övergripande mål är en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.


ReumatikerförbPubliceringsdatum: 2019-12-03