Blodcancerförbundet

Blodcancerförbundet

Kontaktinformation

Hamngatan 15B

Box 1386
172 66  Sundbyberg
Telefon: 08-546 405 40
E-post: info@blodcancerforbundet.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.blodcancerforbundet.se


Företräder patienter med blodcancer- och blodsjukdomar genom att arbeta för att stärka och förbättra deras situation vad gäller behandling, vård och rehabilitering samt sprida information om blodcancer- och blodsjukas behov.

Blodcancerförbundet bildades 1982 och har ca 3 500 medlemmar i femton föreningar runt om i landet. Som medlem har du möjlighet att träffa andra som är eller har varit i samma situation som du. Blodcancerförbundet bedriver en uppskattad stödpersonsverksamhet, där man erbjuder stöd och råd och från personer som har egna erfarenheter av sjukdomen, som sjuk, närstående eller som verksam sjuksköterska. Stödpersonsverksamheten kan ses som ett komplement till sjukvården. Du kan också byta tankar och erfarenheter genom www.cancersamtal.nu.

Förbundet är en ideell organisation med statsbidrag, en av Cancerfondens huvudmän samt medlem i Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO. Blodcancerförbundet ger ut tidningen Haema med fyra nummer/år. Förbundet har framställt följande informationsskrifter om olika blodcancer- och blodsjukdomar:

Myelom, Maligna lymfom, Akut lymfatisk leukemi, Akut myeloisk leukemi, Kronisk lymfatisk & hårcellsleukemi, Kronisk myeloisk leukemi, Aplastisk anemi, Essentiell trombocytos, Myelofibros, Polycytemia vera, Waldenströms sjukdom, Myelodysplastiska syndrom, Illamående vid cancerbehandling - inget "nödvändigt ont".

Blodcancerförbundet administrerar också Blodcancerfonden med BG: 900-4219.


BlodcancerPubliceringsdatum: 2019-12-03