Riksförbundet för ME-patienter, RME

Riksförbundet för ME-patienter, RME

Kontaktinformation

Mellangatan 1

413 01 Göteborg  Telefon: 031-15 58 99
E-post: info@rme.nu

Länkinformation

www.rme.nu


Riksföreningen för ME-patienter, RME, är en ideell organisation med syfte att förbättra för patienter med sjukdomen ME/CFS (Myalgisk Encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom, diagnoskod WHO-ICD G93.3).


I detta syfte ska RME:

  • verka för att sjukdomen ME blir känd och erkänd

  • verka för ME-patienters rätt till korrekt diagnos, adekvat vård och full delaktighet i det allmäänna socialförsäkringssystemet samt avlastning och andra stödåtgärder

  • följa och stimulera forskningen samt sprida forskningsrön och annan korrekt information om sjukdomen

  • stimulera erfarenhetsutbyte, stöd och gemenskap mellan förbundets medlemmar samt

  • samverka med sammanslutningar på nationell och internationell nivå med likartat syfte

RME har nästan 2000 medlemmar fördelade på 10 regionföreningar, som anordnar medlemsverksamhet och driver regionala och lokala frågor.


Akutell forskning visar att ME är en allvarlig, kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkande, vilket innebär att ME/CFS är en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar.


RME strävar efter ett gott samarbete med läkare, specialister och forskare på området. Vi arbetar för att kunskapen om ME/CFS ska höjas inom sjukvården och socialförsäkringssystemet och att specialistmottagningar ska etableras i hela landet.


RMEPubliceringsdatum: 2019-12-03