Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung

Kontaktinformation

Wollmar Yxkullsgatan 14, 1 tr

118 50  Stockholm
Telefon: 08-55 606 200
E-post: info@hjart-lung.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.hjart-lung.se


Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Det gör vi genom att påverka och informera vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, utbildning, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar.


Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde.


Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision är att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.


Riksförbundet har verkat sedan 1939. Vi har ca 36 000 medlemmar och 142 lokalföreningar och 21 länsföreningar. Vi har sex medlemsorganisationer knutna till oss. Förbundskansliet ligger i Stockholm.
Publiceringsdatum: 2020-08-11