Mun- & Halscancerförbundet

Mun- och Halscancerförbundet

Kontaktinformation

Barks väg 14

170 73  Solna
Telefon: 08-655 83 10
Telefax: 08-655 46 10
E-post: kansli@mhcforbundet.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

www.mhcforbundet.se


Mun- och Halscancerförbundet organiserar personer som har drabbats av cancer i Mun och halsområdet, förbundet har ett tiotal läns-och regionföreningar runt om i landet. Vi bevakar medlemmarnas intressen samt håller kontakt med myndigheter och serviceorgan.


Vi arbetar aktivt för att hjälpa medlemmarna tillbaka till ett meningsfullt liv. Vi arrangerar rehabiliteringskurser, samtalsgrupper och resor. Ger ut tidningen "Mun&Hals" fyra gånger per år. Anordnar regelbundna kurser för förbundets och föreningarnas förtroendevalda och antirök/patientinformatörer. Vi arbetar för lika rätt till behandling, vård och rehabilitering samt för social trygghet. Är en av huvudmännen i Cancerfonden. Förbundet har instiftat den fristående fonden, Stiftelsen Laryngfonden.Publiceringsdatum: 2016-06-14