Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB

FUB - Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning

Kontaktinformation

Industrivägen 7

Box 1181
171 23  Solna
Telefon: 08-508 866 00
Telefax: 08-508 866 66
E-post: fub@fub.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.fub.se


FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning skall kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 28 000 medlemmar i drygt 160 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB, liksom många andra som delar vår grundsyn. FUB verkar för att personer med utvecklingsstörning skall vara delaktiga och ha inflytande i samhället. FUB erbjuder medlemsstöd genom FUB:s föräldrarådgivare, rättsombud, ombudsmän och förbundsjurist. FUB ger ut tidningen UNIK med sex nummer per år.Publiceringsdatum: 2016-11-08