Svenska Diabetesförbundet

Svenska Diabetesförbundet

Kontaktinformation

Arenavägen 63, 9 tr

Box 5098
121 16  Johanneshov
Telefon: 08-564 821 00
E-post: info@diabetes.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.diabetes.se


Svenska Diabetesförbundet arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med diabetes och deras närstående samt med samhällspåverkan till förmån för sina medlemmar.

Diabetesförbundet sprider information för att öka kunskapen om diabetessjukdomarna och erbjuder möjligheter till möten och aktiviteter genom lokala diabetesföreningar.


Förbundets cirka 25 000 medlemmar är organiserade i 94 lokala föreningar och 19 länsföreningar. Tillsammans arbetar de med målet att göra det lättare att leva med diabetes.
Publiceringsdatum: 2019-11-21