Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundet

Kontaktinformation

Landsvägen 50A

Box 1386
172 27  Sundbyberg
Telefon: 08-669 41 06
E-post: info@epilepsi.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.epilepsi.se


Svenska Epilepsiförbundet är en intresseorganisation för personer med epilepsi, deras anhöriga samt personer som kommer i kontakt med epilepsi genom t.ex. skolan, arbetet eller sjukvården. Vi finns även för andra personer som vill stötta oss i vårt viktiga arbete för personer med epilepsi. Tillsammans vill vi öka kunskapen om epilepsi i samhället och främja en bättre epilepsirehabilitering.

Det finns idag omkring 81 000 personer i Sverige med aktiv epilepsi, av dessa är mer än 10 000 barn. Epilepsiförbundet beräknar att långt över 100 000 personer har erfarenhet av att leva med epilepsi då hela familjen påverkas när någon drabbas av epilepsi.

Svenska Epilepsiförbundet har över 3 000 medlemmar och ett 30-tal föreningar i hela landet. Vi ger stöd och service till föreningar, bedriver intressepolitiskt arbete samt tillhandahåller broschyrer och studiematerial om epilepsi. Vi ger även ut tidskriften Svenska Epilepsia fyra gånger per år.

Vi stödjer också forskning och utveckling via Epilepsifonden.Publiceringsdatum: 2020-08-07