Hjärtebarnsfonden

Hjärtebarnsfonden

Kontaktinformation

Kungsgatan 84

112 27   Stockholm
Telefon: 08-442 46 50
E-post: info@hjartebarnsfonden.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.hjartebarnsfonden.seVarje år föds ca 2000 barn med hjärtfel i Sverige. Vårt mål är att alla barn ska överleva ett medfött hjärtfel och leva ett liv där hjärtat är förutsättningen för lek och glädje, inte hindret. Helt enkelt – ingen ska lida av ett medfött hjärtfel. Hjärtebarnsfonden bidrar till forskning, erbjuder stöd till drabbade familjer i form av samtalsstöd, stödgrupper och ekonomiskt bidrag, samt anordnar läger för hjärtebarnen. Vi arbetar ständigt för att öka kunskapen om, och förbättra förutsättningarna för, barn med medfött hjärtfel.

Tretton föreningar samt kontaktpersoner i varje län arbetar med den lokala och regionala stödverksamheten. Rikstäckande finns en förening för vuxna födda med hjärtfel, GUCH (Grown Ups with Congenital Heart Disease). Medlemstidningen Hjärtebarnet sprids på olika sätt till bl.a. sjukvården och myndigheter.


Publiceringsdatum: 2020-08-06