Hiv-Sverige

Hiv-Sverige

Kontaktinformation

Industrigatan 6

112 46  Stockholm
Telefon: 073 944 98 90
E-post: info@hiv-sverige.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.hiv-sverige.se


Hiv-Sverige är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Vi verkar för att förbättra levnadsvillkoren för alla personer som lever med och berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige samlar alla organisationer, aktivister och intressenter som arbetar med hiv i Sverige. Verksamheten grundades 1990 och fokuserar kring påverkans- och opinionsarbete, information och rådgivning.


Vi finns för alla

Hiv-Sverige finns för alla personer som lever med hiv och deras anhöriga i Sverige, oavsett vem en är och var en bor. Vi tycker att alla ska ha lika möjligheter till sina rättigheter och till ett bra liv med hiv. Hiv finns och alla kan få det – därför berörs vi alla av hiv. Alla har ett ansvar för att hjälpa till att minska spridningen av hiv och fördomarna om hiv. Genom att synliggöra hiv bryter vi tystnaden och fördomarna.

En mänsklig rättighet är att kunna vara sig själv i vardagen oavsett sjukdom, därför är diskriminering av personer som lever med hiv förbjudet i Sverige. Vi erbjuder rådgivning genom vår ombudsman och vår jurist till alla som lever med hiv i Sverige.


Våra medlemsföreningar är:

Brukarföreningen Stockholm, Convictus, Förbundet Blödarsjuka i Sverige, Positiva gruppen syd, Postitva gruppen Väst, RFHL, Riksförbundet RFSL och Stiftelsen läkare mot aids forskningsfond


HIVPubliceringsdatum: 2019-12-03