Riksförbundet Cystisk Fibros

Riksförbundet Cystisk Fibros

Kontaktinformation

Kungsgatan 64

753 41  Uppsala
Telefon: 018-15 16 22/070-586 57 77
E-post: info@rfcf.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.rfcf.se


Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är en organisation för personer med cystisk fibros (CF) samt för personer med primär ciliär dyskinesi (PCD) och deras familjer. Symtomen ses framförallt från lungorna, men för CF även från mag-tarmkanalen. Förbundet har ca 2 000 medlemmar organiserade i rikstäckande länsföreningar. RfCFs övergripande mål är att förbättra och underlätta situationen för personer med CF eller PCD samt deras familjer. Förbundet verkar för att samhällets stöd och insatser skall göra detta möjligt.Publiceringsdatum: 2020-08-11