Elöverkänsligas Riksförbund

Elöverkänsligas Riksförbund

Kontaktinformation

Blåsutvägen 53

121 36  Johanneshov
Telefon: 08-712 90 65
Telefax: 08-712 89 48
E-post: info@eloverkanslig.org

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.eloverkanslig.orgElöverkänsligas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden handikapporganisation för dem som är drabbade av elöverkänslighet.

Riksförbundet bildades 1987 efter att många personer fått besvär av bl a bildskärmsarbete. Förbundets ca 3 000 medlemmar är fördelade på 20 läns- och 5 lokalföreningar.

Förbundet har till uppgift:

  • att ge stöd åt elöverkänsliga medlemmar och deras närstående

  • att verka för att samhället görs tillgängligt för elöverkänsliga personer

  • att sprida information och påverka samhället så att funktionsnedsättningen elöverkänslighet blir erkänd inom alla samhällssektorer samt verka för att inte fler utvecklar elöverkänslighet

  • att som medlemmar samla människor som vill stödja förbundets mål

  • att verka för mer forskning och utbildning inom förbundets intresseområde.
Publiceringsdatum: 2019-11-27