Lungcancerföreningen

Lungcancerföreningen

Box 17017
104 62 Stockholm  Telefon: 020-885533
E-post: info@lungcancerforeningen.se

Länkinformation

Läs mer på www.lungcancerforeningen.se


Lungcancerföreningen är en förening för personer med diagnosen lungcancer, deras anhöriga och övriga personer som är engagerade i frågor kring lungcancer. Lungcancerföreningen anser att lungcancer är en mycket allvarlig sjukdom, men nya förbättrade behandlingsmetoder gör att det blir fler och fler som har sin lungcancer som en kronisk sjukdom under kontroll.


Lungcancerföreningen har kontaktgrupper för patienter och anhöriga. Du är inte ensam! Lungcancerföreningen ger även seminarier, information och utbildning till medlemmarna samt påverkar beslutsfattare, sjukvården och forskningen.
Publiceringsdatum: 2019-12-17