Svenska OCD-förbundet

Svenska OCD-förbundet

Kontaktinformation

Svalövsvägen 1

121 53  Johanneshov
Telefon: 08-628 30 30
E-post: info@ocdforbundet.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.ocdforbundet.se


Svenska OCD-förbundet Ananke, med sina lokalföreningar, är till för personer som har tvångssyndrom/OCD (Obsessive Compulsive Disorder) eller är närstående till dessa. OCD karaktäriseras av ofrivilliga, påträngande tankar (tvångstankar)som medför stark ångest och som leder till att personen utför fysiska och/eller mentala ritualer (tvångshandlingar). Sjukdomsinsikten är oftast god och skamkänslor är vanliga. OCD tar mycket tid och kraft och leder ofta till isolering.Publiceringsdatum: 2020-08-06