Fibromyalgiförbundet

Fibromyalgiförbundet

Kontaktinformation

Jordhyttegatan 11

414 73  Göteborg
Telefon: 031-41 44 11
Telefax: 031-41 44 42
E-post: info@fibromyalgi.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mera på www.fibromyalgi.se


Fibromyalgiförbundet en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av ett 30-tal föreningar samt ett distrikt runt om i landet.


Förbundet jobbar för att öka förståelsen för fibromyalgi och därmed hjälpa och stödja de som drabbats av sjukdomen.


Arbetet sker både på lokal, nationell och internationell nivå och infattar bland annat deltagande på läkarkongresser, mässor och Almedalen för att samla och sprida aktuell kunskap.


Människor med fibromyalgi har under lång tid mötts av misstro och okunnighet, detta behöver förändras.


Vi jobbar med att ge alla med sjukdomen fibromyalgi full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.


Det gör vi genom att:

  • Omvärldsbevaka för att kunna förmedla det som händer inom området

  • Informera sjukvård och försäkringskassa, arbetsgivare för att öka medvetenheten om fibromyalgi

  • Påverka politiska beslut genom samarbete med Funktionsrätt Sverige

  • Hjälpa och stödja personer med fibromyalgi

  • Tillhandahålla kunskapsstöd i form av skriftlig information och digitala hjälpmedel

  • Genom utökad forskning om fibromyalgi få fram orsaken till sjukdomen och därmed effektivare behandlingsformer


FibromyalgiPubliceringsdatum: 2019-12-03