Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet

Kontaktinformation

Barks väg 14

170 73  Solna
Telefon: 08-655 44 30
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på https://prostatacancerforbundet.se/


Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos män. Över 10.000 män drabbas varje år och antalet nya fall är ökande. Prostatacancerförbundet är en paraplyorganisation för landets patientföreningar för prostatacancer. Verksamheten i patientföreningarna syftar till att stödja av sjukdomen drabbade män och deras anhöriga samt utifrån patientperspektivet informera om sjukdomen, behandlingsalternativ, biverkningar med mera för att på så sätt öka medlemmarnas kunskaper men också allmänhetens medvetenhet om sjukdomen och betydelsen av tidig upptäckt.Publiceringsdatum: 2019-11-21