Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Kontaktinformation

Inedalsgatan 5

112 33  Stockholm
Telefon: 08-20 72 14
E-post: info@friskfri.se

Länkinformation

Läs mer på www.friskfri.se


Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och som blev riksförening 2003, med stöd av Allmänna Arvsfonden. Idag finns vi runtom på flera platser i landetoch ger stöd till de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.


Vårt syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att:
– stödja personer med ätstörningar och deras närstående
– arbeta förebyggande inom området
– påverka för bättre vårdPubliceringsdatum: 2020-08-20