Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Kontaktinformation

Nybohovsgränd 12, 1 tr

117 63  Stockholm
Telefon: 08-447 45 30
Telefax: 08-447 45 39
E-post: info@hjarnkraft.nu

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.hjarnkraft.nu


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för att människor med förvärvade hjärnskador ska få en så bra rehabilitering och ett så bra liv som möjligt samt att närstående får det stöd de behöver.


En förvärvad hjärnskada kan ha uppstått som följd av yttre våld mot huvudet eller på grund av syrebrist, tumör, aneurysm, missbruk, lösningsmedel, förgiftning eller stroke. En förvärvad hjärnskada innebär ofta långvariga funktionsnedsättningar.


I Hjärnkraft finns skadade, anhöriga och stödjande medlemmar. Vi ger ut tidningen Hjärnkraft fyra gånger per år. Vi har länsföreningar över nästan hela landet som bland annnat ordnar olika medlemsaktiviteter.


”Ett liv som räddas ska också levas”
Publiceringsdatum: 2016-06-14