Primär immunbristorganisationen

Primär immunbristorganisationen

Kontaktinformation

Mellringevägen 120 B

703 53  Örebro
Telefon: 019-673 21 24
E-post: info@pio.nu

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.pio.nu


PIO är en organisation för dig som har primär immunbrist, är närstående till någon med sjukdomen eller som vill stödja oss. Vi informerar, påverkar, representerar samt ger råd och stöd. Målet är att alla personer med primär immunbrist ska få tidig korrekt diagnos, bästa kända vård och behandling samt möjlighet till ett bra liv. PIO har en forskningsfond som stödjer forskning inom primär immunbristområdet.


Primära immunbristsjukdomar är oftast medfödda och kan visa sig redan vid födseln eller bryta ut senare i livet. Att ha en primär immunbrist innebär i de flesta fall att kroppen inte kan försvara sig mot ett eller flera smittämnen (bakterier, virus, svamp och parasiter) på ett effektivt sätt. I nuläget känner man till fler än 400 olika former av primär immunbrist. Svårighetsgraden varierar. Cirka 40 000 personer i Sverige beräknas ha någon avvikelse i sitt immunsystem, cirka 5 000 av dem skulle behöva behandling. I dag har cirka 3 000 personer fått diagnos.


PIO bildades 1978 som den allra första patientorganisationen i världen för primär immunbrist.


PIOPubliceringsdatum: 2019-12-03