Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

Kontaktinformation

Rissneleden 138

174 57 Sundbyberg  E-post: sdr@sdr.org

Länkinformation

Läs mer på https://www.sdr.org


SDR driver frågor, agerar kraftfullt och väcker opinion om våra mänskliga och demokratiska rättigheter. Vi arbetar för rätten och möjligheten att använda svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är av central betydelse i våra liv och avgörande för delaktighet på lika villkor i det svenska samhället. I vår verksamhet tillvaratas engagemang och vi erbjuder teckenspråkiga mötesplatser. Vi sprider kompetens och medvetenhet i vår organisation och i det samhälle som omger oss.


Vår vision är teckenspråk för möjligheter utan gränser och ett hållbart samhälle!


Genom ett gemensamt och socialt ansvarstagande kan vi tillsammans skapa ett samhälle där teckenspråk är självklart. I en hållbar framtid ser vi ett samhälle där rätten till språk, kommunikation, utveckling och delaktighet säkerställs, både för vår generation och för kommande generationer.

Publiceringsdatum: 2020-08-26