Svenska Addisonföreningen

Svenska Addisonföreningen

Kontaktinformation

Jakob Westinsgatan 3

112 20 Stockholm  Telefon: 070 2792998
E-post: info@addison.se

Länkinformation

Vi arbetar för att hjälpa och stödja alla dem som har kortisolbrist och som står på

livsupphållande kortisonsubstitution och på att öka den allmänna kunskapen om

binjurebarksvikt och Addisons sjukdom.

Vårt mål är att vi blir omhändertagna och får rätt behandling av ambulans och akutsjukvården

eftersom Addisons sjukdom är en potentiell dödlig sjukdom.


Svenska Addisonföreningens logotype
Publiceringsdatum: 2020-08-20