Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet

Kontaktinformation

Hantverkargatan 25 B

112 21  Stockholm
Telefon: 08-546 405 30
E-post: info@brostcancerforbundet.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.brostcancerforbundet.se


Varje år får cirka 8 000 kvinnor en bröstcancerdiagnos. Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer – och som stödjer både forskning och medlemmar. För att nå vår vision om att ingen ska drabbas av bröstcancer, finansierar vi forskning, sprider kunskap kring prevention och driver opinionsbildning i bröstcancerfrågor.


Bröstcancerförbundet, som bildades 1982, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation. Bröstcancerförbundet arbetar både på nationell och internationell nivå för bästa förutsättningar för bröstcancerdrabbade och deras närstående.


Till Bröstcancerförbundet är 33 lokala bröstcancerföreningar anslutna. Föreningarna arbetar lokalt/länsövergripande och är de som huvudsakligen möter personer med en bröstcancerdiagnos och deras närstående. Genom Bröstcancerförbundet samarbetar och stödjer bröstcancerföreningarna varandra för att övergripande gemensamma frågor ska få genomslag. Utgångspunkten är att tillsammans arbeta för att uppnå den gemensamma visionen.


Bröstcancerförbundet har ett 90-konto. Privatpersoner kan till exempel starta en egen insamling, skänka en minnesgåva eller bli månadsgivare. Företag kan bli huvudpartner, partner, sponsor, supporter eller företagsvän. Sätten att bidra är många. Men alla betyder lika mycket.


Plusgiro: 900591-9. Bankgiro: 900-5919. Swish: 9005919. Pengarna går till patientnära bröstcancerforskning, till att påverka makthavare och till att underlätta livet för de som drabbas – både patienter och anhöriga.


Bröstcancerförbundet ger ut tidningen Magasin B med fyra nummer per år.


BröstcancerförbundetPubliceringsdatum: 2019-12-03