Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-11-15
Produkt utgår
Methotrexate Orion kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2019-11-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-11-15
Graviditet
Data från en kohortstudie med totalt cirka 3 400 graviditeter som exponerats under den första trimestern tyder dock inte på en ökad risk för missbildningar totalt sett. En liten ökning påvisades av hjärtmissbildningar.
2019-11-15
Graviditet
Data från en kohortstudie med totalt cirka 3 400 graviditeter som exponerats under den första trimestern tyder dock inte på en ökad risk för missbildningar totalt sett. En liten ökning påvisades av hjärtmissbildningar.
2019-11-15
Graviditet
Data från en kohortstudie med totalt cirka 3 400 graviditeter som exponerats under den första trimestern tyder dock inte på en ökad risk för missbildningar totalt sett. En liten ökning påvisades av hjärtmissbildningar.
2019-11-15
Graviditet
2019-11-15
Varningar och försiktighet
Användning för att behandla nyfödda och barn under 2 års ålder
2019-11-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
användning för att behandla nyfödda och barn under 2 års ålder
2019-11-15
Dosering
Användning för att behandla nyfödda och barn under 2 års ålder
2019-11-15
Varningar och försiktighet
2019-11-15
Varningar och försiktighet
Fall av nefrolitiasis har rapporterats. Det rekommenderas att se till att tillräcklig mängd vätska intas under behandlingen.
2019-11-15
Varningar och försiktighet
2019-11-15
Varningar och försiktighet
2019-11-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhetsavsnittet har uppdaterats med information om beredning i spruta endast i sjukhusmiljö.
2019-11-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
2019-11-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
2019-11-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
2019-11-15
Produkt utgår
Levetiracetam TAD kommer att avregistreras 2019-11-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-11-15
Produkt utgår
Artzal kommer att avregistreras 2019-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-11-15
Produkt utgår
Levetiracetam TAD kommer att avregistreras 2019-11-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-11-15
Produkt utgår
Latanoprost Mylan kommer att avregistreras 2019-12-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.