Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-03-21
Läkemedelsnamn
Metoclopramide Claris har bytt namn till Metoclopramide Baxter. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-03-21
Produkt utgår
Glucosine kommer att utgå 2019-03-31. Glucosine kommer att avregistreras 2019-03-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-03-20
Biverkningar
Immunsystemet - sällsynta - Anafylaktisk reaktion, hypersensitivitet (t ex dyspné, bronkospasm, pipande andning, angioneurotiskt ödem)

2019-03-20
Trafik
Tillagt: Denna effekt kan förstärkas av alkohol i början av behandling, vid byte av behandling och vid samtidig användning av andra centraldämpande läkemedel eller antihistaminer. Om patienten påverkas ska de avrådas från att köra bil eller använda maskiner
2019-03-20
Biverkningar
Immunsystemet - sällsynta - Anafylaktisk reaktion, hypersensitivitet (t ex dyspné, bronkospasm, pipande andning, angioneurotiskt ödem)

2019-03-20
Trafik
Tillagt: Denna effekt kan förstärkas av alkohol i början av behandling, vid byte av behandling och vid samtidig användning av andra centraldämpande läkemedel eller antihistaminer. Om patienten påverkas ska de avrådas från att köra bil eller använda maskiner
2019-03-20
Biverkningar
Immunsystemet - sällsynta - Anafylaktisk reaktion, hypersensitivitet (t ex dyspné, bronkospasm, pipande andning, angioneurotiskt ödem)

2019-03-20
Trafik
Tillagt: Denna effekt kan förstärkas av alkohol i början av behandling, vid byte av behandling och vid samtidig användning av andra centraldämpande läkemedel eller antihistaminer. Om patienten påverkas ska de avrådas från att köra bil eller använda maskiner
2019-03-20
Varningar och försiktighet
Tillagt: sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir
2019-03-20
Interaktioner
Tillagt: sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir
2019-03-20
Varningar och försiktighet
Hemofagocyterande lymfohistiocytos, HLH: Patienter ska informeras om symptom som förknippas med HLH och ska uppmanas att omedelbart kontakta läkare om de får sådana symptom under behandling med lamotrigin. Utvärdera omedelbart patienter som utvecklar dessa tecken och symptom och överväg HLH-diagnos. Lamotrigin ska sättas ut omedelbart om inte en alternativ etiologi kan fastställas.

EKG av Brugadatyp: Användning av lamotrigin måste noga övervägas för patienter med Brugadas syndrom.
2019-03-20
Varningar och försiktighet
Hemofagocyterande lymfohistiocytos, HLH: Patienter ska informeras om symptom som förknippas med HLH och ska uppmanas att omedelbart kontakta läkare om de får sådana symptom under behandling med lamotrigin. Utvärdera omedelbart patienter som utvecklar dessa tecken och symptom och överväg HLH-diagnos. Lamotrigin ska sättas ut omedelbart om inte en alternativ etiologi kan fastställas.

EKG av Brugadatyp: Användning av lamotrigin måste noga övervägas för patienter med Brugadas syndrom.
2019-03-20
Varningar och försiktighet
Hemofagocyterande lymfohistiocytos, HLH: Patienter ska informeras om symptom som förknippas med HLH och ska uppmanas att omedelbart kontakta läkare om de får sådana symptom under behandling med lamotrigin. Utvärdera omedelbart patienter som utvecklar dessa tecken och symptom och överväg HLH-diagnos. Lamotrigin ska sättas ut omedelbart om inte en alternativ etiologi kan fastställas.

EKG av Brugadatyp: Användning av lamotrigin måste noga övervägas för patienter med Brugadas syndrom.
2019-03-20
Varningar och försiktighet
Hemofagocyterande lymfohistiocytos, HLH: Patienter ska informeras om symptom som förknippas med HLH och ska uppmanas att omedelbart kontakta läkare om de får sådana symptom under behandling med lamotrigin. Utvärdera omedelbart patienter som utvecklar dessa tecken och symptom och överväg HLH-diagnos. Lamotrigin ska sättas ut omedelbart om inte en alternativ etiologi kan fastställas.

EKG av Brugadatyp: Användning av lamotrigin måste noga övervägas för patienter med Brugadas syndrom.
2019-03-20
Varningar och försiktighet
Hemofagocyterande lymfohistiocytos, HLH: Patienter ska informeras om symptom som förknippas med HLH och ska uppmanas att omedelbart kontakta läkare om de får sådana symptom under behandling med lamotrigin. Utvärdera omedelbart patienter som utvecklar dessa tecken och symptom och överväg HLH-diagnos. Lamotrigin ska sättas ut omedelbart om inte en alternativ etiologi kan fastställas.

EKG av Brugadatyp: Användning av lamotrigin måste noga övervägas för patienter med Brugadas syndrom.
2019-03-20
Interaktioner
GLP-1-receptoragonister tillagt
2019-03-20
Dosering
Dosering: GLP-1-receptoragonister tillagt samt information om dosering vid typ 2 diabetes.
2019-03-20
Dosering
Dosering: GLP-1-receptoragonister tillagt samt information om dosering vid typ 2 diabetes.
2019-03-20
Interaktioner
GLP-1-receptoragonister tillagt
2019-03-20
Läkemedelsnamn
Imatinib Amneal har bytt namn till Imatinib Aristo. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.