Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-08-04
Kontraindikationer
Meningiom eller anamnes på meningiom.
2020-08-04
Varningar och försiktighet
Förekomst av meningiom (enstaka och multipla) har rapporterats i samband med användning av cyproteronacetat, särskilt vid höga doser (25 mg och högre) och vid behandling under längre tid (se avsnitt 5.1). Om en patient diagnostiseras med meningiom måste eventuell behandling med cyproteron, inklusive Zyrona, avbrytas som en försiktighetsåtgärd.
2020-08-03
Interaktioner
Addering av störningar vid läkemedelsscreening
2020-08-03
Biverkningar
Biverkningslistan är uppdaterad
2020-08-03
Varningar och försiktighet
Addering av aggression/agitation samt glaukom