Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-12-01
Produkt utgår
Sabanleva kommer att avregistreras 2020-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-12-01
Produkt utgår
Sabanleva kommer att avregistreras 2020-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-12-01
Produkt utgår
Sabanleva kommer att avregistreras 2020-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-12-01
Produkt utgår
Sabanleva kommer att avregistreras 2020-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-12-01
Produkt utgår
Kenacort®-T kommer att avregistreras 2020-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-11-30
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller 28,35 mg Natrium per ml lösning, detta motsvarar 1,4% av WHO´s högsta rekommenderat dagligt intag av natrium (2 gram natrium för vuxna).
2020-11-30
Varningar och försiktighet
PI update to implement the signal recommendations on 'Buprenorphine; buprenorphine, naloxone – Drug-drug interaction with serotonergic drugs leading to serotonin syndrome (EPITT no 19475)' adopted at the 11-14 May 2020 PRAC meeting
2020-11-30
Interaktioner
PI update to implement the signal recommendations on 'Buprenorphine; buprenorphine, naloxone – Drug-drug interaction with serotonergic drugs leading to serotonin syndrome (EPITT no 19475)' adopted at the 11-14 May 2020 PRAC meeting
2020-11-30
Varningar och försiktighet
PI update to implement the signal recommendations on 'Buprenorphine; buprenorphine, naloxone – Drug-drug interaction with serotonergic drugs leading to serotonin syndrome (EPITT no 19475)' adopted at the 11-14 May 2020 PRAC meeting
2020-11-30
Interaktioner
PI update to implement the signal recommendations on 'Buprenorphine; buprenorphine, naloxone – Drug-drug interaction with serotonergic drugs leading to serotonin syndrome (EPITT no 19475)' adopted at the 11-14 May 2020 PRAC meeting
2020-11-30
Biverkningar
Ny biverkning: stamning,
2020-11-30
Biverkningar
Ny biverkning: stamning,
2020-11-30
Biverkningar
Ny biverkning: stamning,
2020-11-30
Biverkningar
Ny biverkning: stamning,
2020-11-30
Indikationer
Utökad indikation: Humira är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos pediatriska patienter (från 6 års ålder) som svarat otillfredsställande på konventionell behandling omfattande kortikosteroider och/eller 6-merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA) eller i fall där sådan behandling inte tolereras eller är kontraindicerad.
2020-11-30
Indikationer
Utökad indikation: Humira är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos pediatriska patienter (från 6 års ålder) som svarat otillfredsställande på konventionell behandling omfattande kortikosteroider och/eller 6-merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA) eller i fall där sådan behandling inte tolereras eller är kontraindicerad.
2020-11-30
Indikationer
Humira har fått utökad indikation. Humira är nu även avsett för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos pediatriska patienter (från 6 års ålder) som svarat otillfredsställande på konventionell behandling omfattande kortikosteroider och/eller 6-merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA) eller i fall där sådan behandling inte tolereras eller är kontraindicerad.

2020-11-30
Indikationer
Humira har fått utökad indikation. Humira är nu även avsett för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos pediatriska patienter (från 6 års ålder) som svarat otillfredsställande på konventionell behandling omfattande kortikosteroider och/eller 6-merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA) eller i fall där sådan behandling inte tolereras eller är kontraindicerad.

2020-11-30
Indikationer
Humira har fått utökad indikation. Humira är nu även avsett för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos pediatriska patienter (från 6 års ålder) som svarat otillfredsställande på konventionell behandling omfattande kortikosteroider och/eller 6-merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA) eller i fall där sådan behandling inte tolereras eller är kontraindicerad.

2020-11-30
Indikationer
Utökad indikation. Humira är nu även avsett för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos pediatriska patienter (från 6 års ålder) som svarat otillfredsställande på konventionell behandling omfattande kortikosteroider och/eller 6-merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA) eller i fall där sådan behandling inte tolereras eller är kontraindicerad.