Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-03-05
Produkt utgår
Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kommer att utgå 2021-03-04. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-03-05
Produkt utgår
Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kommer att utgå 2021-03-04. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-03-05
Produkt utgår
Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kommer att utgå 2021-03-04. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-03-02
Läkemedelsnamn
Atropin Stragen har bytt namn till Atropin Aguettant. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-03-02
Läkemedelsnamn
Fenylefrin Stragen har bytt namn till Fenylefrin Aguettant. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-03-02
Läkemedelsnamn
Atropin Stragen har bytt namn till Atropin Aguettant. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-03-02
Läkemedelsnamn
Adrenalin Stragen har bytt namn till Adrenalin Aguettant. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.