Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-09-24
Produkt utgår
Felodipin AstraZeneca kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Felodipin AstraZeneca mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-24
Produkt utgår
Audalis kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Audalis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-24
Produkt utgår
Audalis kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Audalis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-24
Produkt utgår
Algesal® kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Algesal® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-24
Produkt utgår
Audalis kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Audalis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-24
Produkt utgår
Felodipin AstraZeneca kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Felodipin AstraZeneca mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-24
Produkt utgår
Audalis kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Audalis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-24
Produkt utgår
Audalis kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Audalis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-24
Produkt utgår
Audalis kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Audalis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-24
Produkt utgår
Lomudal® Nasal kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Lomudal® Nasal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-24
Produkt utgår
Audalis kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Audalis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-24
Produkt utgår
Felodipin AstraZeneca kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Felodipin AstraZeneca mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-23
Produkt utgår
Velos kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Velos mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-23
Produkt utgår
Velos kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Velos mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-23
Produkt utgår
Velos kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Velos mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-23
Produkt utgår
Velos kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Velos mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-23
Produkt utgår
Velos kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Velos mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-23
Produkt utgår
Velos kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Velos mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-23
Produkt utgår
Flukloxacillin Meda kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Flukloxacillin Meda mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-23
Produkt utgår
Velos kommer att utgå 2021-09-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Velos mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.