Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-04-10
Produkt utgår
Voriconazole Orion kommer att utgå 2021-04-09. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Voriconazole Orion mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-10
Produkt utgår
Voriconazole Orion kommer att utgå 2021-04-09. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Voriconazole Orion mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-09
Produkt utgår
Adalat® Oros kommer att utgå 2021-04-08. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Adalat® Oros mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-09
Produkt utgår
Adalat® Oros kommer att utgå 2021-04-08. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Adalat® Oros mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-08
Ulimyo, Tablett 5 mg
Copharma ApS
Försäljningsstopp
Ulimyo har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Ulimyo bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2021-04-08
Produkt utgår
Cisplatin Pfizer kommer att utgå 2021-08-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cisplatin Pfizer mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-08
Ulimyo, Tablett 5 mg
Copharma ApS
Produkt utgår
Ulimyo kommer att utgå 2021-04-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ulimyo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.