Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-07-22
Produkt utgår
Molduo Forspiro kommer att utgå 2021-07-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Molduo Forspiro mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-22
Produkt utgår
Molduo Forspiro kommer att utgå 2021-07-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Molduo Forspiro mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-22
Produkt utgår
Venlafaxin HEXAL kommer att utgå 2021-07-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Venlafaxin HEXAL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-21
Produkt utgår
Heracillin® kommer att utgå 2021-07-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Heracillin® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-21
Produkt utgår
Suvezen kommer att utgå 2021-07-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Suvezen mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-21
Produkt utgår
Suvezen kommer att utgå 2021-07-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Suvezen mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-21
Produkt utgår
Mucoangin® kommer att utgå 2021-07-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Mucoangin® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-21
Produkt utgår
Optimol kommer att utgå 2021-07-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Optimol mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-21
Produkt utgår
Ulipristal Acetate Gedeon Richter kommer att utgå 2021-06-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ulipristal Acetate Gedeon Richter mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-21
Produkt utgår
Suvezen kommer att utgå 2021-07-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Suvezen mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-20
Produkt utgår
Sabumalin kommer att utgå 2021-07-19. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Sabumalin mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.