Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-05-06
Produkt utgår
Sildenafil Pharmathen kommer att utgå 2021-05-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Sildenafil Pharmathen mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-05-06
Produkt utgår
Sildenafil Pharmathen kommer att utgå 2021-05-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Sildenafil Pharmathen mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-05-06
Produkt utgår
Sildenafil Pharmathen kommer att utgå 2021-05-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Sildenafil Pharmathen mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-05-04
Melatonin AGB, Tablett 5 mg
Apoteksgruppen i Borrby Nr 1 AB
Produkt utgår
Melatonin AGB kommer att utgå 2021-05-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Melatonin AGB mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-05-04
Melatonin AGB, Tablett 1 mg
Apoteksgruppen i Borrby Nr 1 AB
Produkt utgår
Melatonin AGB kommer att utgå 2021-05-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Melatonin AGB mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-05-04
Melatonin AGB, Tablett 4 mg
Apoteksgruppen i Borrby Nr 1 AB
Produkt utgår
Melatonin AGB kommer att utgå 2021-05-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Melatonin AGB mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-05-04
Melatonin AGB, Tablett 3 mg
Apoteksgruppen i Borrby Nr 1 AB
Produkt utgår
Melatonin AGB kommer att utgå 2021-05-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Melatonin AGB mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-05-04
Melatonin AGB, Tablett 2 mg
Apoteksgruppen i Borrby Nr 1 AB
Produkt utgår
Melatonin AGB kommer att utgå 2021-05-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Melatonin AGB mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-05-04
Melatonin AGB, Tablett 0,5 mg
Apoteksgruppen i Borrby Nr 1 AB
Produkt utgår
Melatonin AGB kommer att utgå 2021-05-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Melatonin AGB mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.