Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Schengenintyg

För detta avsnitt ansvarar LIF

Enligt Schengenavtalet skall den som behandlas med narkotikaklassade läkemedel ha med sig ett intyg från den behöriga myndigheten i bosättningslandet vid resa till annat Schengenland. I Sverige utfärdas intygen av apoteken.


De länder som för närvarande (februari 2014) deltar i Schengensamarbetet är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Ungern och Österrike. De tre mikrostaterna Monaco, San Marino och Vatikanstaten ingår också indirekt i Schengenområdet eftersom de saknar gränskontroller mot länderna de ligger inom.


Länder inom Schengensamarbetet


Bland läkemedel som kan vara narkotikaklassade finns många sömnmedel, lugnande medel och starka smärtstillande medel. Den som är osäker på om ett läkemedel är narkotikaklassat i Sverige kan kontakta sitt lokala apotek eller Läkemedelsverket för besked. Narkotikaklassningen kan dock skilja i viss utsträckning mellan medlemsländerna. Är man osäker på om ett läkemedel är narkotikaklassat i det land man ska resa till kan man kontakta landets ambassad i Sverige.


Intyget

Blanketten kan beställas från Läkemedelsverket, tel: 018-17 46 00, alternativt hämtas på apotek. Blanketten finns även för utskrift från Läkemedelsverkets webbplats, www.lakemedelsverket.se.


Den resande fyller själv i uppgifter om förskrivande läkare samt de egna personuppgifterna innan han/hon går till apoteket.


  • Fyll i blanketten tydligt! En förutsättning för att apoteket ska kunna utfärda intyg är att de ifyllda uppgifterna är läsbara.

  • Recept eller läkemedelsförpackning med apoteksetikett, samt pass (eller annan legitimationshandling vid resa inom Norden) måste tas med till apoteket.

  • En separat blankett skall fyllas i för varje narkotikaklassat läkemedel.

  • Intyget är giltigt i högst 30 dagar och får avse narkotikaklassat läkemedel för högst 30 dagars förbrukning. Det finns ingen möjlighet att göra undantag för längre resor.

  • Intyget måste vara stämplat och underskrivet av ett apotek för att vara giltigt.

  • Apotekets beslut kan överklagas till Läkemedelsverket

  • Apotekets intyg i original skall medföras under resan.

  • Apoteket tar inte ut någon avgift för intyget.Resa till land utanför Schengenområdet

Den som tänker resa från Sverige till ett land utanför Schengenområdet behöver inget intyg från apoteket. Resenären bör dock kontakta besökslandets ambassad för information om vilka regler som gäller för införsel av narkotikaklassade läkemedel. Som resenär bör man alltid kunna styrka att de läkemedel man har med sig är avsedda för personligt, medicinskt bruk, t.ex. genom ett intyg från sin läkare på lämpligt språk.


Inresa till Sverige från ett land utanför Schengenområdet

Den som reser in i Sverige från ett land utanför Schengenområdet får för personligt, medicinskt bruk föra in en begränsad mängd narkotikaklassade läkemedel. Resenären måste kunna styrka att läkemedlet är för personligt, medicinskt bruk, t.ex. genom recept eller läkarintyg. Tillåten mängd varierar för olika läkemedel. Narkotikaklassade läkemedel delas in i fyra förteckningar (II-IV). Av läkemedel som tillhör förteckning II eller III (t.ex. Concerta, Morfin och Ketogan) får man ta med sig högst 5 dagars förbrukning, av läkemedel som tillhör förteckning IV eller V (t.ex. Sobril, Stesolid, Imovane och Stilnoct) får man ta med sig högst tre veckors förbrukning. En person som är bosatt utomlands och ska till Sverige på tillfälligt besök får dock ta med sig upp till tre månaders förbrukning av läkemedel som tillhör förteckning IV eller V.

Ovanstående regler gäller också vid inresa i Sverige från ett annat Schengenland när det narkotikaklassade läkemedlet skrivits ut i ett annat land än bosättningslandet.Publiceringsdatum: 2017-06-20