Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Förfalskade läkemedel

För detta avsnitt ansvarar LIF

Ett äkta läkemedel är noggrant kontrollerat och godkänt av myndigheterna för sin kvalitet, säkerhet och effekt. Ett förfalskat läkemedel har däremot aldrig varit föremål för några kontroller hos myndigheterna. Ibland är förfalskningen en kopia av ett redan känt läkemedel och ibland är det en påhittad produkt.


Det förfalskade läkemedlet kan innehålla helt fel halt av det verksamma ämnet, både för mycket som för lite. Ibland innehåller det ett annat verksamt ämne än vad som utlovas på förpackningen och ofta finns inget verksamt ämne alls. Man har också hittat diverse föroreningar såsom tegeldamm, bläck, väggfärg och golvpolish.


Förfalskningar förekommer av alla möjliga läkemedel. Exempelvis har man hittat förfalskningar av läkemedel mot fetma och erektionsproblem, läkemedel mot cancer, antibiotika, läkemedel mot virusinfektioner samt läkemedel mot högt blodtryck och höga kolesterolvärden. Förut hittades i västvärlden mest förfalskningar av så kallade ”livsstilsmediciner” som just läkemedel mot fetma och erektionsproblem. Problemet är nu större än så och gäller alla sorters läkemedel. I utvecklingsländer hittas mycket förfalskningar av läkemedel till livshotande sjukdomar såsom malaria, TBC och HIV/AIDS, vilket innebär en allvarlig risk för människors liv.


Hur stort är problemet?

Problemet med förfalskade läkemedel har ökat kraftigt de senaste åren. Förfalskade läkemedel har upptäckts i Sverige men ännu inte på apoteken som i vissa andra europeiska länder.


Problemet är ännu större i utvecklingsländerna. På grund av fattigdom och korruption har förfalskningarna snabbt fått fäste i dessa länder. Särskilt utnyttjas fattiga människor i länder där man inte har någon subvention av mediciner. I en del områden räknar man med att ca 30 % av de läkemedel som används är förfalskningar.


På internet sker en stor del av försäljningen av förfalskade läkemedel. WHO har uppskattat att ca 50 % av läkemedlen på illegala försäljningsplatser är förfalskade.


Vad görs för att lösa problemet?

För att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i de vanliga distributionskedjorna jobbar läkemedelsbranschen tillsammans med europeiska kommissionen och övriga intressenter inom läkemedelsförsörjningen för en ökad säkerhet. Dels har man tagit fram bättre förseglingar på förpackningar och dels jobbar man på att ta fram system där man kodar varje enskild förpackning. Finns inte koden i datorsystemen så ska de inte heller gå att expediera. Läkemedelsbranschen arbetar också för att öka patienternas medvetenhet om problemet och om riskerna med att handla läkemedel över Internet.


Hur kan man själv undvika förfalskade läkemedel?

För sin egen säkerhet som läkemedelskund är det viktigt att man aldrig handlar läkemedel på Internet på andra sidor än via godkända internetapotek. För att vara säker på att en webbsida tillhör ett godkänt apotek bör man framför allt leta efter den nationella apotekssymbolen. Den 1 juli 2015 infördes en EU-gemensam symbol som ska användas av alla apotek och försäljningsställen som säljer läkemedel på webben. Syftet är att konsumenten enkelt ska kunna avgöra om handeln är laglig eller inte.

Om man lockas av erbjudanden och skulle skadas av de förfalskade läkemedlen så kan man inte få ersättning från patient- eller läkemedelsförsäkringen.


Läs mer

Läkemedelsverkets webbsida


Publiceringsdatum: 2017-06-20